Solcellar och kompletta solcellsspaket

Dagö Entreprand AB projekterar och installerar solceller och kompletta solcellspaket på villa och företag. 


PROJEKTERING AV SOLCELLSTEKNIK

Vi projekterar alla system var för sig. Vid projekteringen tar vi fram en systemdesign samt får fram den beräknade årsproduktionen. Vi väger in också estetiska aspekt. 

OPTIMERING

Alla våra kompletta solcellspaket innehåller tyska produkter av högsta kvalitet.

Alla system skräddarsys för den plats och det tak systemet ska installeras på. Vid beställning gör våra ingenjörer snö- och vindlastberäkningar för att monteringssystemet ska vara korrekt dimensionerat och stå emot även vid en storm. Varje system blir därmed unikt anpassat efter rådande förhållanden.

ERFARENHET OCH STOR KUNSKAPSBAS

Vi har professionell utbildning från Tyskland om förnybar energi samt kompetens kunskap inom el, elektronik och automation. Vår expertis inom solenergi är en stor tillgång för att ge våra kunder utrustning som garanterar god avkastning och smidig drift i Svensk klimat.

 

Referensobjekt

Stockholm

 

QSELLS

Vi representerar solcellstillverkaren Q CELLS, vars produktsortiment är polykristallin och monokristallin solceller med en kapacitet på 280W till 330W.

Q CELLS har vuxit till att bli en av världens största solcells- och solcellstillverkare i de senaste åren. I många avseenden är hemligheten för dess framgång det stora laboratoriet i Tyskland, som ständigt är på motorvägen för utveckling av solpaneler.

Q.ANTUM-teknik

Q CELLS har utvecklat Q.ANTUM-teknik, vilket resulterar i upp till 19,9% ökad solpanel effektivitet. Låg vinkel på solen på morgonen och kvällarna och under vintern, molnigt väder; hög solpanelens temperatur - alla dessa fenomen minskar solpanelens produktivitet kraftigt. Solpanelerna som tillverkas av Q.ANTUM-tekniken kan emellertid ge bättre prestanda än vanliga paneler vid dåliga väderförhållanden som är vanliga i Sverige.

EUPD Award

Q CELLS solpaneler tillskrivs EUPD-priset 5 år i följd som bästa solpanel i Europa!

Using Format